Explorers

Explorers is de naam voor de leeftijdsgroep van 15 tot 18 jaar.Speltakteken_explorers_2010
De explorers worden geacht zelf hun activiteiten en projecten te kunnen plannen en uitvoeren.
Ze worden daarin bijgestaan door begeleiders.

Het uniform van de explorers is een brique (rode) blouse. En natuurlijk dragen zij ook de groepsdas.

Als je te oud wordt voor de explorers, kan je lid worden van de stam.
Naast stamlid moedigen we je natuurlijk aan om ons leidingteam te komen versterken!

De opkomsttijd van de Explorers is elke vrijdagavond van 19.30 tot 22.00 uur.

[srizonfbalbum id=1]